Vi tar personvern på alvor.

LIA TRENING AS

På våre nettsider www.liatrening.no finner du relevant og aktuell informasjon.
Du vil også her alltid finne oversikt over våre til enhver tid gjeldende tilbud og priser.
Du må gjerne kontakte oss på e-post, telefon eller komme innom på treningssenteret.

Bedriftsdata:
Bedriftens navn:                             Lia Trening AS
Daglig leder:                                      Daniel Nybø
E-post adresse:                               daniel@liatrening.no
Besøksadresse:                               Holmlia Senter vei 1B, 1255 Oslo
Postadresse:                                     Postboks 225, Holmlia
Web adresse:                                   www.liatrening.no
Organisasjonsnummer:             915 674 992
Kontonummer:                               3628 58 26831 – Sparebanken Vest

Under vil du finne en beskrivelse av vårt personvern og vil i hovedsak være:

 • Generell informasjon
 • Kontakt
 • Data vi samler inn
 • Hvordan vi bruker dataene dine
 • Hvem vi deler dataene dine med
 • Hvordan vi lagrer dataene dine
 • Dine rettigheter

Generell informasjon

Lia Trening forvaltes av Lia Trening AS (Heretter kalt Lia Trening). Lia Trening gjør sitt ytterste for å beskytte og respektere personvernet til våre kunder samt å skape trygghet rundt sikkerheten for å anvende seg av våre tjenester. Lia Trening sine retningslinjer for personvern hjelper deg å forstå hva vi gjør med dataene vi samler inn og hvordan vi ønsker å beskytte og behandle dem.

Kontakt

Lia Trening er et treningssenter lokalisert på Holmlia, Oslo. Vår registrerte adresse er: Holmlia Senter Vei 1B, 1255 Oslo, Norge.

Spørsmål tilknyttet dine personopplysninger hos Lia Trening kan rettes til vårt personombud på adm@liatrening.no. Andre forespørsler kan du kontakte vårt serviceteam på post@liatrening.no.

Data vi samler inn

I løpet av registreringsprosessen, og når du senere benytter deg av våre tjenester, blir du bedt om å nevne spesifikke personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Bankkonto eller annen betalingsinformasjon
 • Hjemmeadresse eller ønsket adresse for mottak av relevant post
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Annen kontaktinformasjon

Etter du har blitt kunde hos Lia Trening og benytter deg av våre tjenester – behandles ytterlige informasjon kontinuerlig. Lia Trening kan ved behov samle inn:

 • En oversikt over all kommunikasjon du har med Lia Trening gjennom våre ansatte for eksempel e-poster, notater fra telefonsamtaler og over resepsjon.
 • En oversikt over alle dine besøk hos Lia Trening.
 • Betalingsinformasjon og transaksjonsdetaljer tilknyttet betaling for våre tjenester og kjøp av varer i kiosk.
 • En oversikt over alle gruppetime bookinger gjort gjennom våre systemer basert på den enkelte kunde.
 • Eventuell tilleggsinformasjon du sender gjennom nettstedet og våre sosiale medier, for eksempel konkurranser eller som svar på spørreskjemaer vi sender ut eller har liggende på våre hjemmesider.
 • Sider som du har besøkt, inkludert de sidene du har klikket deg inn på. Vi har laget en egen seksjon om cookies nedenfor.

For å beskytte både deg og oss så anvender Lia Trening seg av tjenester hos tredjeparter. Dette er for å hjelpe oss til å forbedre våre tjenester samt øke sikkerheten for ditt personvern. Dette vil hovedsakelig tilfalle tjenester under betalingsmetoder, booking, nettsidedrift og medlemssystem.

Slik anvender Lia Trening seg av dine personopplysninger

Vi bruker personopplysningene til å gi deg den beste opplevelsen av våre tjenester samtidig som vi kvalitets sikrer at vi oppfyller juridiske forpliktelser, forskrifts- og forretningsrelaterte krav. Under disse formålene behandler vi dine personopplysninger:

 • For å opprette din Lia Trening konto samt gi deg mulighet til å benytte deg å være tjenester.

Lia Trening bruker personopplysninger for å sette opp din konto og da det er nødvendig for å kontakte deg, i henhold til oppgitte preferanser, i forbindelse med administrasjon og drift av din konto hos oss.

Vi bruker også opplysningene dine fra besøk (tid og dato) samt bookinger på gruppetimer for å administrere kontoen din. Vi ønsker å sikre at våre tjenester er tilrettelagt for våre kunder og at vi følger de juridiske forpliktelser og HMS relaterte krav.

 • Sørge for at våre nettsider og bookingside fungerer korrekt og eventuelt finne tekniske problemer tilknyttet dette.

Siden vi ønsker å gi våre kunder en best mulig opplevelse, kan vi bruke innhentede opplysninger som hjelp ved utvikling og intern testing av tjenestene samt for å finne systemproblemer. Denne behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å kunne følge våre krav og juridiske forpliktelser.

 • Identifisering av kunder

Lia Trening må identifisere og verifisere enkeltpersoner for å garantere at kundene våre er over 18 år og ved tilfelle at verge/foreldre blir anvendt når personen er under 18 år. I tillegg for å opprettholde sikkerheten i våre lokaler samt at kunden følger regler og retningslinjer gitt i medlemsbetingelser. Videre gjør vi dette slik at kunden overholder sine forpliktelser tilknyttet signert kontrakt.

 • Markedsføring

På bakgrunn av dine markedsføring preferanser vil vi bruke dine personopplysninger til å sende deg informasjon, via kontaktmetodene du har gitt oss tillatelse til å bruke, om våre produkter, tjenester, konkurranser, premier og tilbud. Formålet med dette er at Lia Trening ønsker å markedsføre våre tjenester til deg som kunde.

Du kan velge å ikke motta reklame-/markedsføringsartikler ved å ta kontakt med oss post@liatrening.no og vi gir deg også muligheten til å slutte å motta slike artikler ved å svare på markedsføringsmeldingen.

Hvis du velger å ikke motta markedsføring fra oss vil vi sette i gang alle rimelige tiltak for å sikre at du ikke får tilsendt reklamemateriale om Lia Trening i fremtiden. All informasjon vi sender ut er basert på Lia Trening sin legitime interesse.

 • Behandle dine økonomiske transaksjoner

Vi må bruke dine personopplysninger, som kontodetaljer, betalingstype og betalingshistorikk for at du skal ha mulighet til å betale for dine tjenester hos Lia Trening, og for å opprettholde våre krav til økonomirapportering. Dette er for å kunne gi deg en oppdatert kunde- og betalingsprofil.

 • Risikostyring

Vi går gjennom kundeprofilen for å påse at gitte medlemsvilkår er oppfylt sånn at vi har mulighet til å håndheve våre regler og kundens betalingsforpliktelser til oss. Dette gjør vi for å påse at kunden og oss selv opprettholder de avtale vilkårene i signerte kunde kontrakter.

Hvem vi deler personopplysningene dine med

Lia Trening benytter seg klarerte tredjepartsselskaper. Disse selskapene leverer tjenester som er viktige for at vi kan levere våre tjenester til deg som kunde, for eksempel de som leverer vårt medlemssystem, bookingsystem, bank- og betalingstjenester og risikostyring. Vi må dele informasjon med medlem- og bookingsystemet for å kunne levere våre tjenester til deg. Videre kan vi måtte dele informasjon med disse selskapene for å kunne tilby våre tjenester til deg. Lia Trening sikrer at tredjeparten har egnede sikkerhets- og personvernordninger på plass for å forsikre at din data blir beskyttet.

Lia Trening kan bli pålagt å måtte oppgi informasjon til offentlige myndigheter, politi eller regulerende organer for å overholde våre juridiske forpliktelser. Vi vil også oppgi informasjon ved behov for å håndheve vilkår gitt medlemsbetingelser.

Ved salg av Lia Trening eller andre hendelser som tilsier at vi må overføre personopplysninger til en tredjepart vil bli varslet via e-post, eller www.liatrening.no, for å oppgi identiteten til den nye datakontrolløren og hva dine alternativer er i forhold til sakens anledning.

På nettstedet til Lia Trening kan det være tilkoblinger til og fra eksterne tredjepartsorganisasjoner. Vi påtar oss ikke ansvar for retningslinjene til personvernet på disse sidene. Vær nøye med å sjekke dette før du deler personopplysninger med ekstern tredjepart.

Hvordan vi lagrer opplysningene dine

Lia Trening er registrert i Norge og dataene dine er lagret på våre servere. Der vi samarbeider med tredjepart i forhold til nettside, medlemssystem og booking, er dataene vi innhentet fra deg lagret på tredjepart sine interne servere. Vi sikrer at det finnes regelmessig kontroller ovenfor alle tredjeparter som hjelper oss med å behandle dine data for å optimalisere våre tjenester. Dette sikrer dine data og at dine rettigheter opprettholdes.

Vi lagrer dataene så lenge du er en aktiv kunde hos oss. Når du ikke lenger er kunden vår – oppbevarer vi personopplysningene dine på våre systemer så lenge det er nødvendig for å opprettholde juridiske krav eller hvor det tilsier at du igjen vil bli kunde hos oss i fremtiden.

Dine rettigheter

Den kunden opplysningene gjelder, tilhører dine personopplysninger deg. Det vil si at du har rettigheter angående dine personopplysninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med post@liatrening.no, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter kan du sende en forespørsel til adm@liatrening.no. Dine rettigheter ved å være kunde hos Lia Trening:*

Rettighet

 

Hva vil det si?

 

Tilgang Du har rett til å vite om de personopplysningene som gjelder deg, blir behandlet. Du kan også be om en kopi av dataene
Retting Du har rett til å endre ukorrekte personopplysninger om deg selv
Sletting Du har rett til å be oss om å slette deg fra databasen vår
Begrensning Du har rett til å fortelle oss at dine data ikke skal bli bruke til et bestemt formål.
Portabilitet Du har rett til å få de oppgitte personopplysningene i et maskinlesbart format
Protestere Du har mulighet til å protestere på at vi behandler personopplysningene dine

Vær oppmerksom på at disse rettighetene ikke er absolutte, og forespørsler er underlagt eventuelle juridiske krav og regler.

Endringer i disse retningslinjene

For å kunne ha funksjonelt og riktig personvern for våre kunder forbeholder vi oss retten til å kunne endre retningslinjene for personvern når som helst. Det vil si at kunden bør besøke denne siden regelmessig for å holde seg oppdatert. Vesentlige endringer vil bli varslet ved bruk av e-post. Under vil du finne når siste oppdatering fant sted og det er fra denne datoen at våre retningslinjer for personvern er effektive. Bruk av våre tjenester etter denne datoen, forrige revisjon, vil utgjøre en godkjenning av og samtykke i å være bundet av disse endringene.

Sist oppdatert:  13.06.2018 kl. 11:00