Oppsigelse | Frys

Skal du si opp eller fryse ditt medlemskap?

Når du skal fryse eller si opp ditt medlemskap må du sende oss en skriftlig henvendelse. Det skyldes at vi er nødt til å dokumentere og loggføre hendelsen.

Frys

Lia Trening har to ulike basis medlemskap: Standard og Standard flex. Du må ha flex medlemskapet for å ha muligheten for 12 mnd. med frys uten begrunnelse og ytterligere kostnad.

Standard medlemskap kan fryses opp til 3 mnd, men kun mot dokumentasjon. Dokumentasjon som kreves kan være:

  • Militærtjeneste.
  • Legeerklæring.
  • Svangerskap.
  • Flybilletter tur og retur.

Minimum for frys er 1 mnd.

Merk! – Vårt seniormedlemskap har mulighet til å fryse medlemskapet opp til 3 mnd mot et beløp på kr. 49,- pr mnd.

Frys tilbake i tid godtas ikke.

Slik fryser du ditt medlemskap:

Send e-post til adm@liatrening.no med følgende innhold:

– Fullt navn
– Fødselsdato
– Telefonnummer

Skriv så hvilken periode frysen gjelder, og legg til eventuell dokumentasjon for din sak.

Innen en 1 uke vil du få en bekreftelse på at saken er behandlet og med svar på utfall av forespørsel.

Din søknad blir behandlet fra den dagen e-posten blir sendt til oss!

Søknaden må være sendt til oss før den 01. i hver måned. Det vil si: ønsker du å fryse for juli mnd, må søknaden være sendt til oss før den 01. juli.

Oppsigelse

Igjen, hvis du ønsker å si opp ditt medlemskap hos oss må du sende oss en skriftlig henvendelse på e-post. Undersøk først om det gjenstår bindingstid på ditt medlemskap eller andre forhold som kan påvirke prosessen.

Slik sier du opp ditt medlemskap:

Send e-post til adm@liatrening.no med følgende innhold:

– Fullt navn
– Fødselsdato
– Telefonnummer

Skriv så fra hvilken dato du ønsker å si opp ditt medlemskap.

Innen en 1 uke vil du få en bekreftelse på at saken er behandlet og med svar på utfall av forespørsel.

Din søknad blir behandlet fra den dagen e-posten blir sendt til oss!