Oppsigelse | Frys

Skal du si opp eller fryse ditt medlemskap?

Når du skal fryse eller si opp ditt medlemskap må du sende oss en skriftlig henvendelse. Vi kan ikke ta i mot slike henvendelser over telefon eller i resepsjonen.

Frys av medlemskap:

Slik går du frem for å fryse medlemskapet:

1.  Send e-post til adm@liatrening.no med følgende innhold:
– Fullt navn
– Fødselsdato
– Telefonnummer
2.  Skriv så ønsket dato for frys, og legg ved eventuell dokumentasjon for din sak. Man kan kun fryse hele måneder.
Innen en 1 uke vil du få en bekreftelse på at saken er behandlet og med svar på utfall av forespørsel.
Din søknad blir behandlet fra den dagen e-posten blir sendt til oss.
Søknaden må være sendt til oss før den 01. i hver måned. Det vil si: ønsker du å fryse for juli mnd, må søknaden være sendt til oss før den 01. juli. Påbegynte måneder kan ikke fryses.

Regler for frys av medlemskap:

Det er kun Lia Flex & Lia Senior medlemskap som kan fryses uten gyldig dokumentasjon.
Vanlige standard medlemskap kan også fryses opp til 3 mnd, men kun mot dokumentasjon. Dokumentasjon som kreves er:
  • Militærtjeneste.
  • Legeerklæring.
  • Svangerskap.
  • Flybilletter tur og retur.
Minimum for frys er 1 mnd og maks 3 mnd.
Merk! – Alle måneder som fryses belastes med et frysgebyr på kr. 49,- pr mnd. Dette gjelder ikke på Lia Flex medlemskapet.
Frys tilbake i tid godtas ikke.

Oppsigelse av medlemskap:

Slik går du frem for å sende inn en oppsigelse:

Hvis du ønsker å si opp ditt medlemskap hos oss må du sende oss en skriftlig henvendelse på e-post.
1.  Send e-post til adm@liatrening.no med følgende innhold:
– Fullt navn
– Fødselsdato
– Telefonnummer
2.  Hvis du har gjenstående bindingstid på medlemskapet så må du legge ved eventuell dokumentasjon. Gi oss også gjerne en tilbakemelding på hvorfor du sier opp medlemskapet ditt.
Når oppsigelsen er ferdig behandlet vil du få svar på når siste treningsdato og betaling vil være. Oppsigelsestiden på ALLE medlemskap er en -1- måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt hos oss. Eksempel: Hvis du sier opp ditt medlemskap 9 desember så vil vanligvis siste treningmåned med betaling være hele januar.
Din søknad blir behandlet fra den dagen e-posten blir sendt til oss.

Betingelser for oppsigelse av medlemskap:

  • Dersom medlemsavtalen skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet måned 11. Oppsigelsens skal skje skriftlig av hensyn til senere å kunne dokumentere den. Medlemet skal innen 14 dager får informasjon om oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være.
  • Alle medlemskap Lia Trening tilbyr er løpende inntil oppsigelse finner sted. Dette gjelder medlemskap både med og uten 12 måneders binding.
  • Ved signering av kontrakt med 12 måneders binding, er det 12 bindende betalende måneder. Dersom medlemskapet blir midlertidig fryst, eller det er en kampanjeperiode med gratis trening ved innmelding, så blir bindingstiden automatisk forlenget for en tilsvarende tid som frys/gratisperioden. Dette forutsatt at intet annet er spesifisert skriftlig fra Lia Trening.
  • Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute, dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i kontraktsperioden må være skriftlig, og oppsigelsesgrunn må dokumenteres.