Lia utvider!

LIA TRENING SATSER OG PLANLEGGER UTVIDELSE AV VÅRE LOKALER!

Vi har i lengre tid sett behovet for utvidelse av våre lokaler. Dette både på grunn av Covid-19 situasjonen og avstandsbegrensninger, men også fordi vi ønsker å gi dere medlemmer et enda bedre treningstilbud hos oss i Lia i årene fremover!
I et godt samarbeid med Tress Eiendom som drifter bygget, så har vi funnet en god løsning som vi håper og tror alle dere medlemmer vil oppleve som spennende og positivt!
Byggesøknad ligger til behandling hos Plan og bygningsetaten i Oslo Kommune og vi kan naturligvis ikke igangsette arbeid før søknad er godkjent og vi har fått tillatelse til å starte ombygging – estimert behandlingstid er 12 uker.
Utvidelsen vil omfatte en helt ny og større gruppesal, ny dedikert spinningssal samt tilhørende nytt loungeområde og sanitærfasiliteter.
Dette betyr også at vi vil foreta ombygging og forbedringer av eksisterende lokaler, spesielt med tanke på styrke og kondisjonstrening. Vi skal blant annet utvide kapasiteten med flere løfteplattformer, bedre plassering av utstyr, flere apparater og utstyr som alle kan bruke. Det vil også bli avsatt større plass for å drive egentrening.
 Vi vil holde dere informert om prosjektet på vår web- og facebook side, og du vil etter hvert også kunne se endringene fysisk i lokalet.
Vi gleder oss til å komme i gang. Vi håper du er med oss videre og ønsker å oppleve disse spennende endringene sammen med oss! Dette er en satsning vi gjør for å gi deg Oslos beste treningssenter!